Turkish - Greek Relations Forum

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Kıta Sahanlığının Saptanması Sorunu

Kıta Sahanlığının Saptanması Sorunu Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri etkilemesi bakımınd...

1997 S-300 Füzelerinin Kıbrıs’a Yerleştirilmesi Bunalımı

1997 S-300 Füzelerinin Kıbrıs’a Yerleştirilmesi Bunalımı 1996-97 yıllarından bu yana Kıbrıs’ta, Yun...

Yunanistan Tarafından Türkiye Aleyhtarı Terör Örgütlerine Verilen Destekler

Yunanistan Tarafından Türkiye Aleyhtarı Terör Örgütlerine Verilen Destekler Türkiye’nin uluslararas...

KIBRIS SORUNU

KIBRIS SORUNU Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla, İngiltere’nin, Kıbrıs üzerindeki fiili ege...

Adaların Silahlandırılması Sorunu

Adaların Silahlandırılması Sorunu Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde gerginliğe ve güvens...

Öcalan-PKK-Yunanistan ilişkisi

Atilla, Uğur, Abdullah Öcalan'ı Nasıl Sorguladım:İşte Gerçekler, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2011. ...

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TEMEL SORUNLAR VE TARAFLARIN YAKLAŞIMLARI

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TEMEL SORUNLAR VE TARAFLARIN YAKLAŞIMLARI Bu bölümde, Türkiye ve Yunanistan ara...

NATO Komuta Kontrol Sorunları

NATO Komuta Kontrol Sorunları Ege Denizi’nde, Türkiye ve Yunanistan arasında sürmekte olan mücade...

DİĞER SORUNLAR

DİĞER SORUNLAR Türkiye ve Yunanistan arasında iki ülkeyi savaşın eşiğine getirebilecek türden pek...

Karasularının Genişletilmesi Sorunu

Karasularının Genişletilmesi Sorunu Türkiye ve Yunanistan arasındaki uyuşmazlık konuları içerisinde...

Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacıklar ve Kayalıklar Sorunu

Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacıklar ve Kayalıklar Sorunu Ege Denizi’...

Hava Sahası ve FIR Sorunu

Hava Sahası ve FIR Sorunu Ulusal hava sahasının genişliğine ilişkin tartışmalar, 1974 sonrasında Tü...

 • Kıta Sahanlığının Saptanması Sorunu

 • 1997 S-300 Füzelerinin Kıbrıs’a Yerleştirilmesi Bunalımı

 • Yunanistan Tarafından Türkiye Aleyhtarı Terör Örgütlerine Verilen Destekler

 • KIBRIS SORUNU

 • Adaların Silahlandırılması Sorunu

 • Öcalan-PKK-Yunanistan ilişkisi

 • İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TEMEL SORUNLAR VE TARAFLARIN YAKLAŞIMLARI

 • NATO Komuta Kontrol Sorunları

 • DİĞER SORUNLAR

 • Karasularının Genişletilmesi Sorunu

 • Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacıklar ve Kayalıklar Sorunu

 • Hava Sahası ve FIR Sorunu

Turkish - Greek Relations Forum

4 Ocak 1932 Tarihli Türkiye - İtalya Anlaşması

e-Posta Yazdır PDF

Açıklama:

Yunanistan'ın Kardak Kayalıkları Krizinden sonra Ege Denizi'nde antlaşmalarla devredilmemiş adalar konusunda oldu-bittiler yaratmakta oluşu karşısında Türkiye'nin resmi tezlerinde bir değişikliğin olmadığı ifade edilmektedir. Diplomatik, siyasi, hukuki açıdan tezlerimizin eylemsel olarak da kararlılıkla sürdürülmesi gerekir. Bu bağlamda Yunanistan'ın oldu-bitti girişimlerine eylemsel tepkilerin de gösterilmesi gerekir. Yunanistan tarafından yaratılmak istenen tek yanlı girişimlerin kabul edilmediği, sorunun kalıcı ve adil bir çözüme ulaştırılabilmesi için barışçıl çözüm yöntemleriyle müzakerelerin yapılması gerektiği açıktır. Kardak Kayalıkları Krizinin sona ermesini sağlayan öneri her iki tarafın da egemenlik sembol ve askerlerini Kayalıktan çekmesi idi. Böylece antlaşmalarla devredilmemiş olan adaların uluslararası hukuk uyarınca ancak açık ve net bir antlaşma yapılarak taraflar arasında egemenliğinin kararlaştırılabileceği kabul edilmiştir. Bu zımni kabulün Yunanistan tarafından fiili durumlar yaratılarak ihlal edilmekte oluşu Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir krizi doğurabilir.

Bu süreç içerisinde zaman zaman ulusal gazetelerde yayınlanan haberlerde Yunanistan'ın egemenliği devredilmemiş adalarda iskan faaliyetlerini hızlandırmış olduğu bildirilmektedir. Bu tür haberler ulusal kamuoyunun egemenliği devredilmemiş adalar konusuna ilgisini çekmeye yaramakla beraber haber içeriklerinin de ulusal tezlerimize ve meşruiyetine zarar vermemesi, doğru kaynaklara dayanması gerekir. Örneğinzaten Yunanistan'ın egemenliğinde olan ve üzerinde herhangi bir hak iddiamızın bulunmadığı/bulunmayacağı adalardaki iskan faaliyetleri ile egemenliği devredilmemiş adalar üzerinde yürütülen faaliyetler karıştırılmaktadır. Bunun nedenlerinden biri de sözkonusu ada, adacık, kayalıkların isimlerinin farklı kaynaklarda (harita, antlaşma, belge ve yerel karşılıkları dolayısıyla) karıştırılmasıdır. Tarihsel süreç içerisinde egemenlik farklılıkları da dikkate alınırsa toprak parçalarının/adaların isimlerinde de değişikliğe gidilmiş, ülke devirlerine esas olan belgelerdeki isimlerden bazıları değişmiş, unutulmuştur. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırabilmek için ulusal düzlemde ayrıntılı bir çalışmanın ihtiyacı duyulmaktadır. 

Aşağıdaki bilgiler http://www.geonames.org/ sitesinden derlenerek eklenmiştir.


ITALY AND TURKEY

Convention for the Delimitation of the Territorial Waters between the Coasts of Anatolia and the Island of Castellorizo.
Signed at  Ankara, January 4, 1932.
 
Article I.
The Italian Government recognises the sovereignty of Turkey over the following islets: Volo (Çatal-Ada), Ochendra (Uvendire), Fournachia (Furnakya), Kato Volo (Kato- volo), Prassoudi (Prasudi) (south-east of Catovolo). The islets of Tchatallota, Pighi, Nissi-Tis-Pighi, Agricelia reef, Proussecliss (rock), Pano Makri, Kato Makri (including the rocks), Marathi, Roccie Voutzaky (Rocci Vutchaki), Dacia (Dasya), Nissi-Tis Dacia, Prassoudi (north of Dacia), Alimentarya (Alimentaria), Caravola (Karavola).
Article 2.
The islet of Kara-Ada, situated in the Bay of Bodrum, shall likewise belong to Turkey.
Son Güncelleme: Perşembe, 08 Aralık 2016 13:05 Devamını oku...

Fuat Aksu, "Uyuşmazlık-Kriz Sarmalından Algı Değişimine Türkiye-Yunanistan İlişkileri"

e-Posta Yazdır PDF

rodos

Fuat Aksu, "Uyuşmazlık-Kriz Sarmalından Algı Değişimine Türkiye-Yunanistan İlişkileri", Mustafa Kaymakçı ve Cihan Özgün (Ed.), Rodos ve İstanköy Türklüğü, İzmir: RİOTKDD Yay., 2014, ss. 55-90.

Son Güncelleme: Perşembe, 02 Ekim 2014 17:23

Kıbrıs Sorunu, Müzakereler ve Türkiye'nin Açmazı

e-Posta Yazdır PDF
Fuat Aksu, "Kıbrıs Sorunu, Müzakereler ve Türkiye'nin Açmazı", Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi, Lefkoşe: Yakındoğu Üniv., Yay., 2013, ss. 405-420.
Son Güncelleme: Salı, 26 Kasım 2013 22:02 Devamını oku...

Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sorunu ve Türkiye - AB İlişkileri

e-Posta Yazdır PDF

 

 

Fuat Aksu, “Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sorunu ve Türkiye - AB İlişkileri”, Doğu  Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset, Sertaç Hami Başeren (Y. Haz.), Ankara: A.Ü. SBF Yay., 2013, ss. 159-196.
Son Güncelleme: Salı, 26 Kasım 2013 21:56 Devamını oku...

İkili İlişkiler

e-Posta Yazdır PDF

İKİLİ İLİŞKİLER

1980’li yıllarda uluslararası siyasal sistemde güç dengesinin değişim geçirmesi ve bloklar arasında “Soğuk Savaş” döneminin yerini “Yumuşama”ya bırakması, etkileri Türk dış politikası üzerinde de gözlemlenen bir dizi önemli gelişmeye yol açmıştır.

ABD ve SSCB arasında, Reagan ve Gorbachev tarafından sürdürülen ve nükleer silahsızlanma konusunda önemli  ilerlemeler sağlayan anlaşmaların imzalanmasından sonra SSCB’nin, Batı Avrupa üzerindeki tehditi hafiflemiş ve Avrupa’da kurulan yeni denge sonrasında SSCB, Dünya liderlik yarışından çekilerek kendi ülkesel sorunlarına çözüm yolları aramaya başlamıştır.

Son Güncelleme: Cumartesi, 24 Mart 2012 21:52 Devamını oku...

Sayfa 1 / 4

 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »

Anketler

Sizce Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlardan hangisi ilişkilerde kritik öneme sahiptir?


Sonuçlar

Gt News

BELGELER

Ege'de Statü Kuran Antlaşmalar Adaların Statüsüne İlişkin Hukuksal Metinler Mektuplaşmalar CBM Süreci Anlaşmaları Türkiye... [More...]

BERN AGREEMENT BETWEEN TURKEY AND...

BERN AGREEMENT BETWEEN TURKEY AND GREECE (11 November 1976) 1 . The two parties agree that the negotiations shall be frank, thoroughgoing and... [More...]

Report Outlining the Suggested...

Report Outlining the Suggested Confidence Building Measures and Crisis Avoidance Measures Proposed by the CBMs Working Group Introductory... [More...]

İndirilebilir Yeni Yayınlar

Oct.13
Kıbrıs Sorunu, Müzakereler ve Türkiye'nin Açmazı
May.12
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti Arasında Akdolunan İkamet, Ticaret ve Seyrüsefain Mukavelenamesi
Apr.12
1 Kasım 1973 Tarihli Resmi Gazete
1 Kasım 1973 Tarih ve 14699 Sayılı Resmi Gazete
Apr.12
18 Temmuz 1974 Tarihli Resmi Gazete
18 Temmuz 1974 Tarih ve 14949 Sayılı Resmi Gazete / TPAO'ya Türk Kıta Sahanlığında Pe...
Apr.12
22 Ekim 1973 Tarihli Resmi Gazete
22 Ekim 1973 Tarih ve 14693 Sayılı Resmi Gazete / Türk kıta sahanlığında petrol arama...
Apr.12
The Speech by Makarios Delivered before the UN Security Council on 19 July 1974
The Speech by Makarios Delivered before the UN Security Council on 19 July 1974

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.