KAYNAKLAR
  • Üyelik
Çarşamba, 18 Nisan 2018 08:02

KAYNAKLAR

Yazan
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

KAYNAKLAR

 

Acar, Özgen, "Erivan'da Buruk Sevinç", Cumhuriyet, 24 Ekim 2000, s.8.
_____, "Pontus'ta Bayrak Gösterisi", Cumhuriyet, 8 Şubat 2000, s. 8.
_____, "Simitis, İktidarını Pekiştirdi", Cumhuriyet, 23 Mart 1999, s. 8.
Ahmad, Feroz ve Bedia Turgay, Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945-1971, İstanbul: Bilgi Yayınevi, 1976.
Akar, Reşat- Alper Ballı, "Kıbrıs'tan Silahlar Çekilsin", Cumhuriyet, 5 Ocak 1999, s. 9.
_____, "Kıbrıs'ta Konfederasyon", Cumhuriyet, 1 Eylül 1998, s. 8.
_____, "Rum Hükümeti Sallantıda", Cumhuriyet, 4 Ocak 1999, s. 8.
Akgönenç, Oya, "E.U. Policies and Turkey's Security Concerns in the Eastern Mediterranean Region", Foreign Policy, Vol: XXII, N. 12.
Aksay, Hasan, "Yunanistan-Ermenistan-İran-Rusya: Dörtlü İttifak Mümkün mü?", Cumhuriyet, 12 Temmuz 1999, s.8.
Aksu, Fuat, Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sorunu ve Türk - Yunan İlişkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, M. Ü. Sosyal Bilimler Ens. İstanbul: 1986.
Altuğ, Yılmaz, "İkinci Dünya Savaşı'ndan Sonra Yunanistan'a Verilen Adalar Meselesi", Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri I İkinci Dünya Harbi ve Türkiye (20 - 22 Ekim 1997 - İstanbul), Ankara: Genelkurmay ATASE Yayınları, 1998, ss.517-523;
Andrew, Wilson, The Aegean Dispute, London: Adelphi Paper Series 1979/80.
Antonaros, E., "Atina'nın Savunma Planları NATO Ortaklarını Yanıltıyor-Papandreu'nun Düşman Arayışı," Die Welt, 20 Aralık 1984
Arapkirli, Zafer, "Apo'ya Destek Atina'yı Böldü", Milliyet, 28 Şubat 1999, s. 23.
Arı, Kemal, Büyük Mübadele Türkiye'ye Zorunlu Göç (1923-1925), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995.
Armaoğlu, Fahir, 20. yy Siyasi Tarihi, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları, 1983.
_____, "1955 yılında Kıbrıs Meselesinde Türk Hükümeti ve Türk Kamuoyu," A. Ü. SBF Dergisi, Cilt. 14, No. 2/3, (Temmuz 1959), ss. 57-85.
Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk (1919-1927), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 1998.
Atatürk, M. Kemal, Söylev Cilt. I-II, (B. Hazırlayan) Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, İstanbul: Çağdaş Yay. 1987.
Atatürkün Dış Politikası I-II, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994.
Augustinos, Gerasimos, Küçük Asya Rumları, Ankara: Ayraç Yayınları, 1997.
Ayman, Gülden, "Türk - Yunan İlişkilerinde Güç ve Tehdit", Türk Dış Politikasının Analizi, Der. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul: Der Yayınları, 1998, ss. 543-554.
Balbay, Mustafa, "Atina Terör Destekçisi", Cumhuriyet, 23 Şubat 1999, ss.1-17.
Balcı, Ergun, "S-300 Oyunu", Cumhuriyet, 5 Ocak 1999, s.9.
_____, "Türkiye'yi Kuşatma Çabaları", Cumhuriyet, 15 Eylül 1998, s. 9.
Başeren, Sertaç Hami, "Ege'de Ada, Adacık ve Kayalıkların Uluslararası Andlaşmalarla Tayin Edilen Hukuki Statüsü", Ege'de Temel Sorun / Egemenliği Tartışmalı Adalar, Y. Hazırlayan: Ali Kurumahmut, Ankara: TTK yay. 1998, s.110-114.
Batur, Nur, "Hayal Bile Edilemezdi", Hürriyet, 21 Mayıs 2000, s. 30.
_____, "Yunanistan'dan Ortak Tatbikata Tepkiler de Var", Hürriyet, 21 Mayıs 2000, s. 30.
_____, "Değişen Yunanistan'ın Hikayesi", Hürriyet, 5 Şubat 2000, s. 14.
_____, "Ege'de Deprem Diplomasisi", Hürriyet, 11 Eylül 1999, s. 20.
_____, "Miçotakis, Simitis'i PKK'ya Karşı Türkiye'yle İşbirliğine Çağırdı", Hürriyet, 23 Haziran 1999 s. 30.
Benlisoy, Yorgo- Elçin Macar, Fener Patrikhanesi, Ankara: Ayraç Yayınları, 1996.
Berberakis, Stelyo, "Yunanlı Dost Gibi Ağlıyor", Sabah, 20 Ağustos 1999, s. 17.
Berberakis, Taki, "Dinsiz Kimlik Kavgası", Milliyet, 29 Mayıs 2000, s. 20.
_____, "Atina, Ege İnadından Vazgeçti", Milliyet, 22 Mayıs 2000, s. 21.
_____, "Türkiyesiz Seçim", Milliyet, 17 Mart 2000, s.20.
_____, "Atina'dan Batı Trakya Jesti", Milliyet, 19 Ekim 1999, s.16.
_____, "Yunanistan'dan Dost Ses", Milliyet, 26 Ağustos 1999, s. 18.
_____, "Kayalıklarda İnat Düğünü", Milliyet, 16 Mayıs 1999, s. 21.
_____, "Simitis'e Ağır Hakaretler", Milliyet, 28 Şubat 1999, s. 23.
_____, "Soruşturma Başladı", Milliyet, 24 Şubat 1999, s. 16.
_____, "Kabahat Klerides'te", Milliyet, 27 Temmuz 1998, s. 17.
_____, "PKK, Atina'da Resmen Büro Açtı," Milliyet, 1 Mayıs 1998, s.17.
Berberoğlu, Enis, "PKK'nın Paraları Atina Bankalarında", Hürriyet, 30 Mayıs 1999, s. 12.
Birand, Mehmet Ali, 30 Sıcak Gün, İstanbul: Milliyet Yay. 1980.
_____, Diyet, İstanbul: Milliyet Yay. 1985.
_____, Türkiye'nin Avrupa Macerası 1959-1999, 10. Baskı, İstanbul: Doğan Kitapçılık Yayınları, 2000.
Cemal, Hasan, "Ege Planına Asker Sıcak", Milliyet, 23 Mayıs 2000.
_____, "Demirel'den Yunanistan'a Ağır, Hatta Son Uyarı," Milliyet, 23 Şubat 1999, s. 17.
Cerrahoğlu, Zehra Y., Birleşmiş Milletler Gözetiminde Kıbrıs Sorunu ile İlgili Olarak Yapılan Toplumlararası Görüşmeler (1968-1990), Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998.
Clogg, Richard, Modern Yunanistan'ın Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları, 1997.
Copeaux, Etienne, "Türk Kimlik Söyleminin Topografyası ve Kronografisi", Tarih Eğitimi ve Tarihte "Öteki" Sorunu, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, ss.70-84.
Coufoudakis, Van, "Greek-Turkish Relations 1973-1983: the View from Athens," International Security, Vol.9, No. 4, Spring 1985.
_____, "Ideology and Pragmatism in Greek Foreign Policy," Current History, Vol. 81No. 479, December 1982.
Çakırözen, Utku, "Savaşan Şahinler Barış Elçisi", Milliyet, 20 Mayıs 2000, s. 12.
_____, "Yunanistan'ı Türk Ordusu Savunacak", Milliyet, 18 Mayıs 2000, s. 21.
Çevikcan, Serpil, "Atina'dan Barış Paketi", Milliyet, 29 Haziran 1999, s. 16.
Civaoğlu, Güneri, "PKK'ya 80 Füze", Milliyet, 11 Mart 1999, s. 17.
_____, "Suç Ortaklığı," Milliyet, 23 Şubat 1999, s. 17.
Çongar, Yasemin, "Kıbrıs'ta Çözüm Zamanı", Milliyet, 26 Eylül 1999, s. 20.
_____, "ABD Gidişattan Rahatsız", Milliyet, 8 Mart 1999, s. 17.
_____, "Heybeliada Jesti ABD'yi Sevindirdi", Milliyet, 21 Ekim 1999, s. 14.
Dalegre, Joelle, "Yunan Düzyazı Edebiyatında Türkler ve Rumlar 1900-1925", Türk-Yunan Uyuşmazlığı, Der. Semih Vaner, İstanbul: Metis Yayınları, 1989. ss. 240-257.
Demir, Metehan-Uğur Ergen, "İhanet Dosyası", Hürriyet, 1 Mart 1999, http://hurweb01.hurriyet.com.tr/hur/turk/99/03/01/gundem/02gun.htm
Demirtaş, Serkan, "İnsanlık Başka Siyaset Başka", Cumhuriyet, 3 Eylül 1999, s. 11.
_____, "Ankara 'BAB Modeli' İstiyor", Cumhuriyet, 10 Haziran 2000, s. 8.
_____, "Ankara Baf Üssü Konusunda Kararlı", Cumhuriyet, 16 Mayıs 1999, s. 8.
_____, "Askerler Barış İçin El Ele Verdi", Cumhuriyet, 6 Nisan 2000, s. 9.
Dış Basında Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın Atina Ziyareti, Ankara: TC Başbakanlık BYE Genel. Müdürlüğü Yay. Mayıs1988.
Dikerdem, Mahmut, Ortadoğu'da Devrim Yılları, İstanbul: Cem Yayınları, 1990.
Doğan, Yalçın, "10. Yıldönümünde Kıbrıs Barış Harekatı'nı Ecevit Anlatıyor," Cumhuriyet, 20-31 Temmuz 1984.
Dokos, Thanos, "Greek Security Doctrine in the Post-Cold War Era", Thesis, Summer 1998; http://www.mfa.gr/thesis/summer98/security.htm B. Tarihi :02/03/1999.
Drosos, G. N. "Türk Sahtekarlıkları ve Bizim Zafiyetimiz",Kathimerini, 21 Mayıs 1976.
Ecevit, Bülent, Türkiye'nin Uluslararası İlişkileri 79 - Başbakan Ecevit'in 14 Haziran 1979 Tarihinde TBMM'de Yapmış Olduğu Konuşma, Ankara: CHP Genel Merkez Bürosu.
Elekdağ, Şükrü, "Yunanistan, Ayağını Denk Al," Milliyet, 23 Şubat 1999, s. 16.
_____, "Atina Neyin Peşinde?" Milliyet, 22 Haziran 1998, s. 19.
_____, "2 1/2 War Strategy", Perceptions, Vol. 1, N. 1, March-May 1996, pp. 33-57. http://mfa.gov.tr/grupa/percept/i1/per1-3.htm, B. Tarihi: 28/05/2000.
_____, "Kardak'ın Hukuki Statüsü", Milliyet, 8 Nisan 1996.
_____,"Çağlayangil'in Kissinger'e Tarihi Mektubu", Milliyet, 11 Şubat 1996, s. 19.
_____, "Ege'de Kriz Belgeleri", Milliyet, 11 Şubat 1996, s.19.
Erkin, Feridun Cemal, Dışişlerinde 34 Yıl Anılar - Yorumlar, Cilt I, Ankara: TTK Yayınları, 1980.
Eroğul, Cem, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, Ankara: İmge Kitebevi, 1990.
Evriviades, Marios, "Greece After Dictatorship," Current History, November 1979, ss. 161-166.
Gaunt J., "Greece Offer EU Way to Make Turkey Candidate", FOCUS, 12 / 07 / 1999, http://mfa.gr/altminister/relaeseseng/july99/focuseng/120799.htm
Gönlübol, Mehmet ve Cem Sar, Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası, Tıpkı Basım, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara: 1997.
Gönlübol, Mehmet ve Diğerleri, Olaylarla Türk Dış Politikası, Ankara: A. Ü. SBF Yayınları, 1982.
Groom, A. J., "Cyprus: Back in Doldrums," (Fotokopi)
_____, "Cyprus, Greece and Turkey. A Treadmill for Diplomacy," (Fotokopi, Fransızcası için bkz; Ares, Vol.II 1984/85).
_____, "Cyprus: Light at the End of the Tunnel?" Millennium: Journal of International Studies, Vol.9, No.3, 1981, ss. 245-257.
Güldemir, Ufuk, Kanat Operasyonu, İstanbul: Tekin Yay. 1985
Günver, Semih, Kızgın Dam Üzerinde Diplomasi, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1989.
Gürel, Şükrü, Tarihsel Boyut İçinde Türk - Yunan İlişkileri (1821-1993), Ankara: Ümit Yayıncılık, 1993.
Gürses, Emin, Ayrılıkçı Terörün Anatomisi/IRA-ETA-PKK, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1997.
Gürün, Kamuran, Bükreş-Paris-Atina Büyükelçilik Anıları, İstanbul: Milliyet Yay., 1994.
_____, Fırtınalı Yıllar, İstanbul: Ad Yayıncılık, 1995.
Güvenç, N., Kıbrıs Sorunu Yunanistan ve Türkiye, İstanbul: Çağdaş Politika Yay., 1984.
Haass, Richard, "Alliance Problems in the Eastern Mediterranean-Greece, Turkey and Cyprus: Part I," Prospects for Security in the Mediterranean, London: IISS Adelphi Paper Series, 1988.
_____, "Managing NATO's Weakest Flank: The United States, Greece and Turkey," ORBIS, Fall 1986, ss. 457-473.
Hanbay, Gönül, "Ruhban Okuluna Akademik Formül", Milliyet, 20 Ekim 1999, s.19.
Hatipoğlu, Murat, Yunanistan'da Etnik Gruplar ve Azınlıklar, Ankara: SAEMK Yay. 1999.
Helsinki Watch, Destroying Ethnic Identity: The Turks of Greece, August 1990, A Helsinki Watch Report.
Hickok, Michael Robert, "Falling Toward War in the Aegean: A Case Study of the Imia/Kardak Affair", http://www.dodccrp.org/proceedings/DOCS/wcd00000/wcd00044.htm, B. Tarihi: 23/09/1999.
ICJ Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders Aegean Sea Continental Shelf - Greece v Turkey, Request for the Indication of Interim Measures of Protections, Order of September 19 1978
International Court of Justice, Application Instituing Proceedings, Filed in the Registry of the Court on 10 August 1976 Aegean Sea Continental Shelf, Greece v Turkey.
Ioannou, Krateros, "A Tale of Two Islets", Thesis, Atina: Hellenic Ministry of Foreign Affairs, Spring 97, Vol I, Issue 1.
İlem, Murat, "Askerler Ege'de Barışta Kararlı", Cumhuriyet, 12 Mayıs 2000, s. 8.
_____,"Yunanistan Başbakanı, Barışta Kararlı", Cumhuriyet, 15 Aralık 1999, s. 9.
_____, "Adaylığı Olumlu Karşılarız", Cumhuriyet, 8 Aralık 1999, s. 9.
_____, "Yunanistan'da Bir Türk Komutan", Cumhuriyet, 6 Ekim 1999, s. 8.
_____, "Atina'da Panik Sürüyor", Cumhuriyet, 9 Eylül 1999, s. 7.
_____, "Atina, Vetoya Formül Buldu", Cumhuriyet, 3 Eylül 1999, s. 11.
_____, "Ecevit'ten Atina'ya 'Dostça' Uyarı", Cumhuriyet, 18 Haziran 1999, s. 8.
İnan, Yüksel, Sertaç Başeren, Kardak Kayalıklarının Statüsü, Ankara: (Yayınevi yok), 1997.
Juster, Alain, "İstanbul Ortodoks Rum Patrikhanesi Yunanistan ve Türkiye," Türk-Yunan Uyuşmazlığı, Der. Semih Vaner, İstanbul: Metis Yayınları, 1989. ss. 49-58.
Katsoufros, Theodoros, "Ege Denizi'yle İlgili Türk-Yunan Uyuşmazlıkları," Türk-Yunan Uyuşmazlığı. Der. Semih Vaner, İstanbul: Metis Yayınları, 1989, ss. 76-105.
Kayra, Cahit, Sevr Dosyası, İstanbul: Boyut Kitapları, 1997.
Kışlalı, Ahmet Taner, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, Ankara: İmge Yayınları, 1995.
Kitsikis, Dimitri, Türk - Yunan İmparatorluğu, İstanbul: İletişim Yayınları,1996.
Kohen, Sami, "Değişim mi Devamlılık mı ?", Milliyet, 17 Mart 2000, s. 20.
_____, "Dış Politikada Sertleşme," Milliyet, 23 Şubat 1999, s. 16
_____, "Çözüm İçin Son Şans da Gitti", Milliyet, 1 Eylül 1998, s.16.
Kouzelis, Gerassimos, "Ulusal Kimliğin Yapısı: Yunan Eğitim Sisteminde Öğretmenlerin Ulusal 'Ben' ve Ulusal 'Öteki'ni Temsilleri," Tarih Eğitimi ve Tarihte "Öteki" Sorunu, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, ss. 106-112.
Kozluklu, Fuat, "S-300'ler Karşılıksız Kalmaz", Cumhuriyet, 1 Mayıs 1998, s. 9.
Kurumahmut, Ali (Y. Hazırlayan), Ege'de Temel Sorun Egemenliği Tartışmalı Adalar, Ankara: TTK Yayınları, 1998.
Kut, Şule, "Yugoslavya Bunalımı ve Türkiye'nin Bosna-Hersek ve Makedonya Politikası: 1990-1993", Türk Dış Politikasının Analizi, Der. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul: Der Yayınları, 1998; ss.321-344.
_____, "Türk Dış Politikasında Ege Sorunu", Türk Dış Politikasının Analizi, Der. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul: Der Yayınları, 1998, ss. 253-270.
Larrabee, F. Stephan, "Yunanistan ve Balkanlar: Politika Önerileri", Yunan Paradoksu, Der. Graham T. Allison - Kalipso Nikolaydis, İstanbul: Doğan Kitap, 1999, ss.133-139.
_____, "Dateline Athens: Greece for Greeks," Foreign Policy, No.45, Winter 1981/82, ss. 158-175.
Lewis, Bernard, Çatışan Kültürler- Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997.
Loulis, Jhon C., "Papandreou's Foreign Policy," Foreign Affairs, Vol.63, No.2, Winter 1984/85, ss. 375-391.
Makovsky, Alan, "The New Activism in Turkish Foreign Policy" SAIS Review, Winter-Spring 1999, s.107.
Manisalı, Erol, "Askerler, Siviller ve AB", Cumhuriyet, 7 Haziran 2000, s.8
_____, "Atina İşleri Brüksel'e Havale etti", Cumhuriyet, 5 Ocak 2000, s. 10.
_____, "Kıbrıs'ta Oynan Oyunlar", Cumhuriyet, 27 Ocak 1999, s. 10.
Mavroyiannis, Andreas, "Kıbrıs Sorunu'nun Türk-Yunan İlişkilerine Etkisi," Türk-Yunan Uyuşmazlığı, Der. Semih Vaner, İstanbul: Metis Yayınları, 1989. ss.127-151.
McDonald, Robert, "Alliance Problems in the Eastern Mediterranean-Greece, Turkey and Cyprus, Part II," Prospects for Security in the Mediterranean, London: IISS Adelphi Paper Series, 1988, s. 77.
_____, The Cyprus Problem, London: IISS Adelphi Paper Series 234, Winter 1988/89.
Millas, Herkül, Yunan Ulusunun Doğuşu, İstanbul: İletişim Yayınları, 1994.
_____, Tencere Dibin Kara, İstanbul: Amaç Yay. 1989.
Moronis, Mihalis, "Ortadoğu'nun Yeni Haritası ve Türkiye", Eleftherotipia, 24 Eylül 1990.
Mütercimler, Erol, Kıbrıs Harekatının Bilinmeyen Yönleri, İstanbul: Yaprak Yay. 1990.
Niles, Thomas, "Greek-Turkish Cooperation", Strategic Regional Report, April/May 1998, Western Policy Center, Washington. http://csmonitor.com/durable/1998/06/17fp19s1-csm.htm B. Tarihi: 06/04/1999.
Oran, Baskın, Yunanistan'ın Lozan İhlalleri, Ankara: SAEMK Yayınları, 1999.
_____, "Türk Dış Politikası ve Batı Trakya", Türk Dış Politikasının Analizi, Der. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul: Der Yayınları, 1998, ss. 307-320.
_____, Atatürk Milliyetçiliği, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1990.
_____, Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 1986.
Özalp, Güven,"Yunanistan'da Türk Generali", Milliyet, 4 Ekim 1999.
Özcan, Gencer, "Sonun Başlangıcı", Onbir Aylık Saltanat- Siyaset, Ekonomi ve Dış Politikada Refahyol Dönemi, İstanbul: Boyut Kitapları, 1998, ss. 201-216.
Özkan, Tuncay, Operasyon, İstanbul: Doğan Kitapçılık, 2000.
Özkök, Ertuğrul, "Gürel'in Ege Ordusu Cevabı", Hürriyet, 23 Mayıs 2000, s. 19.
Özman, Aydoğan, "Ege'de Karasuları Sorunu," A.Ü. SBF Dergisi, Cilt.LXIII, No. 3/4, Temmuz-Aralık 1988. ss. 173-194.
_____, "Lozan Andlaşmalarında Ege Adalarının Hukuki Statüsü," A. Ü. SBF Dergisi, Cilt. LXIII, No. 3-4, Temmuz- Aralık 1988. ss. 197-206.
_____, BM III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, İstanbul IDTO Yayınları, 1984.
Pallis, Alexander Anastasius, Yunanlıların Anadolu Macerası (1915-1922), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1995.
Papandreu, Andreas, Namlunun Ucundaki Demokrasi, İstanbul: Bilgi Yayınevi, 1988.
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri Cilt II, Ankara: Turhan Kitapevi, 1999, s. 184.
_____, Doğu Ege Adlarının Askerden Arındırılmış Statüsü, Ankara: Turhan Kitapevi, 1992.
_____, "Ege Denizi'ndeki Türk-Yunan Sorunlarının Hukuki Yönü," Türk-Yunan Uyuşmazlığı, Der. Semih Vaner, İstanbul: Metis Yayınları, 1989. ss.106-126.
_____, " Ege Adalarının Lozan ve Paris Andlaşmalarıyla Saptanan Askerden Arındırılmış Statüsü Değişmiş midir?" A. Ü. SBF Dergisi, Cilt. LXIII, No. 3-4, Temmuz-Aralık 1988. ss. 207-220.
_____, "Ege Adalarının Hukuksal Statüsü," A. Ü. SBF Dergisi, Cilt. LXIII, No. 3-4, Temmuz-Aralık 1988. ss. 151-162.
Philon, Alexandros, "Greek Foreign Policy Perspectives in the Caucasus, Black Sea and Central Asia", Thesis, Spring 1997, Vol. I, Issue, 1, Hellenic Ministery of Foreign Affairs, Athens.
PİAR-GALLUP International, Turkish-Greek Study, Survey No. 8633, (November 1986).
Prodromou, Elizabet, "Yunanistan'da Soğuk Savaş Sonrası Güvenliğinde Algılama Paradoksu", Yunan Paradoksu, Der. Graham T. Allison - Kalipso Nikolaydis, İstanbul: Doğan Kitap, 1999, ss.153-163.
Sarıibrahimoğlu, Lale, "Askerlerin Gizli Diyaloğu", Cumhuriyet, 24 Mayıs 1998, s. 1
, "Ankara, Yunanistan'ı Teşhir Edecek" Cumhuriyet, 5 Temmuz 1995, s. 10.
Selışık, Selahattin, Türk-Yunan İlişkileri Tarihi, İstanbul: Kitaş Yay. 1968, ss. 75; 299-300.
Sezer, Duygu, Kamu Oyu ve Dış Politika, Ankara: A. Ü. SBF Yayınları, 1972.
Soysal, İsmail, "Atina'nın Tutumuna Seyirci Kalınamaz", Cumhuriyet, 5 Temmuz 1995, s. 10.
_____, Türkiye'nin Siyasal Antlaşmaları, Ankara: TTK Yayınları, 1983.
Soysal, Mümtaz, "Cicim Ayları", Hürriyet, 7 Mayıs 2000, s. 13.
, "Bir Parçacık Onur", Hürriyet, 9 Nisan 2000, s. 13.
_____, "Fener", Hürriyet, 2 Şubat 1996.
_____, Dış Politika ve Parlamento, Ankara: Sevinç Matbaası, 1964.
Sönmezoğlu, Faruk, "Kıbrıs Sorunu'nda Tarafların Tutum ve Tezleri," Türk Dış Politikasında Sorunlar, Der. Esat Çam, İstanbul: Der Yay. 1989, ss. 81-144.
Stathis, Penelope, "Yunan [ve Türk] Tarih Ders Kitaplarında 'Ben' ve 'Öteki' İmgeleri," Tarih Eğitimi ve Tarihte "Öteki" Sorunu, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, ss. 125-133.
Stearns, Monteagle, "Yunan Güvenlik Meseleleri", Yunan Paradoksu, Der. Graham T. Allison - Kalipso Nikolaydis, İstanbul: Doğan Kitap, 1999, ss. 77-90.
Stefanopoulos, Konstantin, "Yunan Dış Politika Meseleleri", Yunan Paradoksu, Der. Graham Allison T. -Kalipso Nikolaydis, İstanbul: Doğan Kitap, 1999, ss. 167-176.
Svoronos, Nikos, Çağdaş Hellen Tarihine Bakış, İstanbul: Belge Yay. 1988,
Şardan, Tolga, "Nairobi'de Çatışabilirdik", Milliyet, 28 Şubat 1999, s. 21.
Tanilli, Server, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası IV. Cilt, İstanbul: Say Yayınları, 1989 .
Taşhan, Seyfi, "A Turkish Perspective on Europe-Turkey Relations on the Eve of the IGC", Foreign Policy, Vol:XX N: 1-2 1996, ss.64-65.
Tavşanoğlu, Leyla Emeç, Türk - Yunan Sorunları Akiller Tartışıyor, İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1998.
Tekeli, İlhan, "Tarih Yazıcılığı ve Öteki Kavramı Üzerine Düşünceler", Tarih Eğitimi ve Tarihte 'Öteki' Sorunu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1998, ss.1-6.
_____, Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, Ankara: Dost Kitapevi Yay., 1998.
Terlexis, Pantazis, Greece's Policy and Attitude Towards the Problem of Cyprus, New York: N.Y. University, 1968.
The Assocation of Journalists, The Aegean-Realities, İstanbul, (Basım yılı yok).
Theodoropulos, Byron, "Türkiye - Yunanistan Dış ve Güvenlik Politikası ile İlgili Sorunlar," Türkiye-Yunanistan Semineri'ne Sunulan Tebliğ, Münih, 15 Kasım 1989.
Tınç, Ferai, "Veto Muamması", Hürriyet, 3 Eylül 1999, s. 18.
Timur, Taner, "Osmanlı Mirası," Geçiş Sürecinde Türkiye, Der. İ. C. Schick ve E. A. Tonak, İstanbul: Belge Yayınları, 1990.
_____, Osmanlı Kimliği, İstanbul: Hil Yayınları, 1986.
Toker, Metin, Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları, Cilt 3, İstanbul: Bilgi Yayınları, 1991.
_____, Not Defterinden, İstanbul: Milliyet Yay. 1981.
Toluner, Sevin, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi, 3. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1984.
Turan, Mustafa, Yunan Mezalimi (İzmir, Aydın, Manisa, Denizli-1919-1923), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 1999.
Tuşalp, Erbil, Paşa ile General, Ankara: Bilgi Yay. 1991.
Volkan, Vamık, Kanbağı Etnik Gururdan Etnik Teröre, İstanbul: Bağlam Yay., 1999.
Weig, Anke, Frankfurter Algemain Zeitung, 10 Haziran 1988.
Wilson, Andrew, The Aegean Dispute, London: Adelphi Paper Series 1979/80.
Yavuzalp, Ercüment, Liderlerimiz ve Dış Politika, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1996.
Yerasimos, Stefanos, Milliyetler ve Sınırlar, İletişim Yayınları, İstanbul:1999.
Yılmaz, Önder, "Ege'de Barış Atağı", Milliyet, 23 Mayıs 2000, s. 20.
Yinanç, Barçın - Akay Cemal, "Konfederasyon Sürprizi", Milliyet, 1 Eylül 2000, s. 14.
_____, "Kardak'tan Sonra Plati", Milliyet, 15 Mayıs 1999, s. 20.
Gazete ve İnternet Siteleri
"Adacıklar Osmanlı Mirası", Cumhuriyet, 3 Haziran 1999, ss. 1-17.
"Ankara: Geri Adım Atmayız", Cumhuriyet, 12 Aralık 1999, s. 11.
"Atina Kıbrıs'tan Silah Çekmiyor", Cumhuriyet, 1 Temmuz 1999, s.11.
"Atina'da Cami Tartışması", Milliyet, 1 Haziran 2000, s. 20.
"Atina'dan Olumlu Yanıt", Cumhuriyet, 27 Haziran 1999, s. 11.
"Atina'ya Savaş Uyarısı," Milliyet, 23 Şubat 1999, s.16.
"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in Yunanistan Aleyhine Açmış Olduğu Davaya İlişkin Kararı İle İlgili Açıklama-No:242-15 Aralık 1999", http://www.mfa.gov.tr/Turkce/grupc/ca/1999/12/Default.htm, B. Tarihi: 12/06/2000.
"Border Disputes", http://europa.eu.int/comm/enlargement/agenda2000/strong/22.htm B. Tarihi: 4 Aralık 1999
"Bravo Yorgo Kıyameti", Hürriyet, 30 Temmuz 1999, s.22.
"Cem: AB'ye Muhtaç Değiliz", Cumhuriyet, 9 Aralık 1999, s. 9.
"Çiller Atina'ya Rest Çekti", Cumhuriyet, 5 Temmuz 1995, s. 10.
"Destekliyoruz", Hürriyet, 14 Eylül 1999, ss 1-2.
"Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayın Necati Utkan'ın Ege'de Güven Arttırıcı Önlemler Konusundaki Bir Soruya Verdiği Cevap", http://www.bye.gov.tr/yayinlarimiz/TURKHABER/1988/17haziran/T5.htm, B. Tarihi: 24/10/2000.
"Dönüş ile İlgili Tehlikeler", Rizospatris, 22 Ekim 1980.
"Ege Ordusu Kalıyor", Milliyet, 24 Mayıs 2000, s. 20.
"Ege'deki 150 Ada Osmanlı'dan Miras", Milliyet, 6 Ekim 1998, s. 14.
"En Kötü Çözüm", Kathimerini, 22 Ekim 1980.
"Entegrasyon Öncesi Son Adım", Cumhuriyet, 2 Eylül 1999, s. 9.
"Erbakan'ın Evren'in Anıları Üzerine Düşünceleri," Milliyet, 2 Aralık 1990.
"European Parliament Adopted by a vote of 342 for, 21 against, 11 abstentions on February 15, 1996 on the provocative actions and contestation of sovereign rights by Turkey against a Member State of the Union", http://mfa.gr/foreign/bilateral/europe.htm, B. Tarihi: 02/ 11 / 1999.
"Gov't Reiterates Its Position on Moslem Minority" , Athens News Agency, 1 August, 1999'den aktaran http://www.turinfonet.org.tr/frame/opinion/anasayfa.html B. Tarihi. 06/10/1999
"Greece and PKK Terrorism", http://www.mfa.gov.tr/grupe/eh/terror/greecebk/epilogue.htm
"İran'da Gergin Buluşma", Cumhuriyet, 14 Eylül 1998, s. 17.
"İskece Müftüsü Mehmet Emin Aga İle İlgili Açıklama-No:90-05 Haziran 2000", http://www.mfa.gov.tr/Turkce/grupc/ca/2000/06/default.htm#bm03, B.Tarihi:12/06/2000.
"Kardak Krizi", http://www.softdesign.com.tr/32gun/97-98-dosya/dosya21.html , B. Tarihi: 02/ 10/1999.
"Lipponen'in Ecevit'e Tarihi Mektubu", Hürriyet, 12 Aralık 1999, s. 22.
"Meda Financial Regulation: Declarations to Be Entered in the Minutes of the Council", http://mfa.gr/foreign/bilateral/declaration.htm, B. Tarihi: 02/ 11 / 1999.
"Missiles off to Crete, is Peace any Nearer?", http:www.turinfonet.org.tr/frame/articles/missiles.html, B. Tarihi: 27/07/1999.
"NATO Genel Sekreteri'nin Önerilerine Yunan Hükümetinin Yaklaşımı / 3 Temmuz 1997", http://access.ch/turkei/GRUPH/H977.htm, B. Tarihi: 24/10/2000.
"NATO Genel Sekreteri'nin İyi Niyet Girişimleri / 1 Temmuz 1997", http://access.ch/turkei/GRUPH/H977.htm, B. Tarihi: 24/10/2000.
"NATO'ya Hangi Koşullarda Geri Dönmeliydik", Akropolis, 22 Ekim 1980.
"Ne Diyor Bu Adam", Hürriyet, 23 Ağustos 1999, s. 9.
"Neden NATO'dan Çıktığımızı İzah Etsinler", Elefterotipia, 22 Ekim 1980.
"Oceans and The Law of The Sea: Law of The Sea Report of the Secretary-General, A/52/487 20 October 1997", http://www.un.org/Depts/los/los_docs.htm #Annual52Rep B. Tarihi:24 / 10 /1999.
"Papandreu: Tabuları Yıkalım", Cumhuriyet, 22 Ocak 2000, s. 9.
"Papandreu: Tek Adım Bile Geri Atmayız", Cumhuriyet, 12 Eylül 1994, s.9.
"Papazı Susturacaklar", Milliyet, 31 Ağustos 1998, s. 16.
"Parlamento, NATO Konusunda Yine Oldu Bitti Karşısında", Elefterotipia, 22 Ekim 1980.
"Solana AGSK İçin İknaya Geldi", Cumhuriyet, 1 Haziran 2000, s. 8.
"Süngüsüz Tören", Hürriyet, 10 Eylül 1999, ss.1-32.
"Tehlikeli Rejime Geri Dönüyoruz", Elefterotipia, 22 Ekim 1980.
"Teşekkürler Komşu", Hürriyet, 21 Ağustos 1999, s. 18.
"The Muslim Minority of Greek Thrace", http://www.mfa.gr/foreign/musminen.htm B. Tarihi: 12.05.2000.
"The Russian S-300PMU-1 TMD System," http://www. cns.edu/research/cyprus/s300tdms.htm.
"TSK Adayla İlgili Raporu Açıkladı 'Keçi (Platia)' Bizim Adamız", Cumhuriyet, 16 Mayıs 1999, ss. 1-8.
"Turkish Foreign Policy and Practice as Evidenced by the Recent Turkish Claims to the Imia Rocks", http://mfa.gr/foreign/bilateral/imiaen.htm, B. Tarihi: 02/11/1999.
"Türkiye'ye Düşmanca Davranıldı", Cumhuriyet, 13 Mart 1999, s. 11.
"U.S. Department of State, Human Rights Reports for 1999: Greece", 1999 Country Reports on Human Rights Practices, http://www.state.gov/human_rightts/1999_hrp_repot/greece.html B. Tarihi: 07/06/2000.
"Var Olabilmek İçin", Kathimerini, 22 Ekim 1980.
"White Paper for the Armed Forces"; http.//www.mod.gr/english/index.htm
"Yunanistan, İran ile Anlaşma İmzalamıyor", Cumhuriyet, 4 Temmuz 1999, s. 11.
"Yunanistan'a Yılmaz'dan Sert Uyarı",Milliyet, 1 Mayıs 1998, s.17.

İnternet Siteleri

http://www.ahepa.org/
http://www.ahiworld.com/lobby.html
http://www.mfa.gov.tr
http://mfa.gr/ykran/1998/s300981231.htm
http://www.icao.int/
http://www.mfa.gov.tr/grupa/ad/ade/aded/aded1/3.htm, B. Tarihi: 20/09/1999.
http://www.mfa.gr/thesis/summer98/security.htm B. Tarihi :02/03/1999.
http://www.nato.org.tr/pressreleases/pressreleases/reflagging.htm;
http://www.omogenia.com/organization.htm
http://www.stratfor.com/services/giu/070199.ASP; B. Tarihi:17/08/1999.
http://www.turinfonet.org.tr/frame/documents/lettercem.html B. Tarihi: 19.02.2000.
http://www.turinfonet.org.tr/frame/documents/letterpapan.html B. Tarihi: 19.02.2000.
http://www.un.org/Depts/los/index.htm .

Gazeteler 
 

A.A. 17 Eylül 1990
A.A. 23 Eylül 1990.
A.A. 22 Temmuz 1990.
ABC TV, 27 Mart 1987
AFP, 20 Mayıs 1976
Akajans, 8 Kasım 1983.
Akropolis, 29 Mart 1982.
Akropolis, 9 Mart 1982.
Akropolis, 21 Şubat 1981.
Akropolis, 22 Ekim 1980.
Akropolis, 17 Mayıs 1978.
Akropolis, 31 Mart 1978.
Akropolis, 29 Mart 1978.
Akropolis, 18 Mayıs 1976.
AP, 18 Ekim 1983.
Apoyevmatini, 19 Aralık 1984.
Apoyevmatini, 3 Aralık 1982.
Atina Haber Ajansı, 20 Aralık 1984.
Atina Haber Ajansı, 5 Mayıs 1984.
Atina Radyosu, 30 Mart 1987.
Atina Radyosu, 17 Aralık 1984
Atina Radyosu, 2 Aralık 1983.
Atina Radyosu, 7 Mayıs 1984.
Atina Radyosu, 2 Nisan 1984.
Atina Radyosu, 13 Mart 1984.
Atina Radyosu, 14 Ağustos, 1983.
Basın Yayın Enformasyon (BYE), 5-6 Mart 1987.
BBC2 27 Mart 1984.
BYE, 27 Mayıs 1988.
BYE, 4 Mart 1988.
BYE, 29-30 Temmuz 1987.
BYE, 6 Mart 1987.
BYE, 23 Haziran 1986.
BYE, 18 Aralık 1984.
BYE, 19 Aralık 1984
Cumhuriyet, 23 Ağustos 1999
Cumhuriyet, 29 Mart 1987.
Cumhuriyet, 27 Mart 1987.
Cumhuriyet, 3-10 Mart 1984
Cumhuriyet, 19 Ekim 1982.
Cumhuriyet, 22 Aralık 1981.
Cumhuriyet, 9-13 Aralık 1981.
Demokratikos Logos, 24 Nisan 1986.
Die Welt, 20 Aralık 1984.
Eksormisi, 17 Mayıs 1978.
Elefteros Kosmos, 5 Eylül 1982.
Elefheros Kosmos, 20 Ocak 1982.
Eleftheros Tipos, 17 Aralık 1984.
Eleftherotipia, 8 Eylül 1986.
Eleftherotipia, 20 Aralık 1984.
Eleftherotipia, 8 Ocak 1982.
Eleftherotipia, 7 Ocak 1982.
Eleftherotipia, 22 Ekim 1980.
Eleftherotipia, 24 Aralık 1979.
ERT-2, 8 Mart 1984.
ERT-2 TV, 16 Kasım 1983.
Ethnikos Kiriks, 21 Mayıs 1976
Ethnos, 5 Mart 1982
Fileleftheros, 22 Şubat 1986.
Fileleftheros, 12 Ocak 1982.
Financial Times, 30 Mart 1987.
Financial Times, 25 Mart 1987
General Anzeiger, 29 Nisan 1986.
Haravgi, 10 Ocak 1982.
Hürriyet, 23 Ağustos 1999
Kathimerini, 19 Aralık 1984
Kathimerini, 15 Ocak 1982.
Kathimerini, 13 Ocak 1982.
Kathimerini, 12 Mart 1981.
Kathimerini, 22 Ekim 1980.
Keesing's Contemporary Archives, October 6 1976, s. 27988.
Kıbrıs Rum Basını, 22 Eylül 1983.
Kiryakatiki Eleftheritipia, 29 Mayıs 1988.
Kiryakatiki Eleftherotipia, 10 Ocak 1982.
Kiryakatiki Eleftherotipia, 5 Mart 1980.
Mesimvrini, 11 Ocak 1982.
Mesimvrini, 10 Ocak 1982.
Milliyet, Aralık 1979.
Milliyet, 23 Temmuz 1976.
New York Times, 25 Mart 1987.
Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, 18 Temmuz 1974.
Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, 18 Temmuz 1973.
Reuter, 5 Mart 1987.
Simerini, 10 Ocak 1982.
Rizospatris, 21 Ağustos 1990.
Rizospatris, 18 Aralık 1984
Rizospatris, 22 Ekim 1980
Ta Nea, 20 Ocak 1982
Ta Nea, 7 Ocak 1982.
TBMM Tutanak Dergisi, 16 Aralık 1955.
To Vima, 18 Aralık 1984.
To Vima, 16 Mart 1982.
To Vima, 9 Mart 1982.
To Vima, 16 Ocak 1982.
To Vima, 15 Ocak 1982.
To Vima, 13 Aralık 1981.
To Vima, 4 Nisan 1981.
To Vima, 11 Mart 1980.
To Vima, 19 Mayıs 1976.
Vradini, 9 Ocak 1982.
Vradini, 17 Mayıs 1978.
Vradini, 7 Mart 1978.
Wall Street Jurnal, 31 Mart 1987.
Yunanistan'ın Sesi Radyosu, 20 Ağustos1990.
Yunanistan'ın Sesi Radyosu, 19 Temmuz 1990.
Yunanistan'ın Sesi, 6 Mart 1987.

Okunma 6467 kez
Yorum yapmak için oturum açın

Kitap-İçindekiler

Üye Giriş

üyelik