Turkish - Greek Relations Forum

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Kıta Sahanlığının Saptanması Sorunu

Kıta Sahanlığının Saptanması Sorunu Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri etkilemesi bakımınd...

1997 S-300 Füzelerinin Kıbrıs’a Yerleştirilmesi Bunalımı

1997 S-300 Füzelerinin Kıbrıs’a Yerleştirilmesi Bunalımı 1996-97 yıllarından bu yana Kıbrıs’ta, Yun...

Yunanistan Tarafından Türkiye Aleyhtarı Terör Örgütlerine Verilen Destekler

Yunanistan Tarafından Türkiye Aleyhtarı Terör Örgütlerine Verilen Destekler Türkiye’nin uluslararas...

KIBRIS SORUNU

KIBRIS SORUNU Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla, İngiltere’nin, Kıbrıs üzerindeki fiili ege...

Adaların Silahlandırılması Sorunu

Adaların Silahlandırılması Sorunu Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde gerginliğe ve güvens...

Öcalan-PKK-Yunanistan ilişkisi

Atilla, Uğur, Abdullah Öcalan'ı Nasıl Sorguladım:İşte Gerçekler, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2011. ...

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TEMEL SORUNLAR VE TARAFLARIN YAKLAŞIMLARI

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TEMEL SORUNLAR VE TARAFLARIN YAKLAŞIMLARI Bu bölümde, Türkiye ve Yunanistan ara...

NATO Komuta Kontrol Sorunları

NATO Komuta Kontrol Sorunları Ege Denizi’nde, Türkiye ve Yunanistan arasında sürmekte olan mücade...

DİĞER SORUNLAR

DİĞER SORUNLAR Türkiye ve Yunanistan arasında iki ülkeyi savaşın eşiğine getirebilecek türden pek...

Karasularının Genişletilmesi Sorunu

Karasularının Genişletilmesi Sorunu Türkiye ve Yunanistan arasındaki uyuşmazlık konuları içerisinde...

Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacıklar ve Kayalıklar Sorunu

Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacıklar ve Kayalıklar Sorunu Ege Denizi’...

Hava Sahası ve FIR Sorunu

Hava Sahası ve FIR Sorunu Ulusal hava sahasının genişliğine ilişkin tartışmalar, 1974 sonrasında Tü...

 • Kıta Sahanlığının Saptanması Sorunu

 • 1997 S-300 Füzelerinin Kıbrıs’a Yerleştirilmesi Bunalımı

 • Yunanistan Tarafından Türkiye Aleyhtarı Terör Örgütlerine Verilen Destekler

 • KIBRIS SORUNU

 • Adaların Silahlandırılması Sorunu

 • Öcalan-PKK-Yunanistan ilişkisi

 • İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TEMEL SORUNLAR VE TARAFLARIN YAKLAŞIMLARI

 • NATO Komuta Kontrol Sorunları

 • DİĞER SORUNLAR

 • Karasularının Genişletilmesi Sorunu

 • Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacıklar ve Kayalıklar Sorunu

 • Hava Sahası ve FIR Sorunu

4 Ocak 1932 Tarihli Türkiye - İtalya Anlaşması

e-Posta Yazdır PDF

Açıklama:

Yunanistan'ın Kardak Kayalıkları Krizinden sonra Ege Denizi'nde antlaşmalarla devredilmemiş adalar konusunda oldu-bittiler yaratmakta oluşu karşısında Türkiye'nin resmi tezlerinde bir değişikliğin olmadığı ifade edilmektedir. Diplomatik, siyasi, hukuki açıdan tezlerimizin eylemsel olarak da kararlılıkla sürdürülmesi gerekir. Bu bağlamda Yunanistan'ın oldu-bitti girişimlerine eylemsel tepkilerin de gösterilmesi gerekir. Yunanistan tarafından yaratılmak istenen tek yanlı girişimlerin kabul edilmediği, sorunun kalıcı ve adil bir çözüme ulaştırılabilmesi için barışçıl çözüm yöntemleriyle müzakerelerin yapılması gerektiği açıktır. Kardak Kayalıkları Krizinin sona ermesini sağlayan öneri her iki tarafın da egemenlik sembol ve askerlerini Kayalıktan çekmesi idi. Böylece antlaşmalarla devredilmemiş olan adaların uluslararası hukuk uyarınca ancak açık ve net bir antlaşma yapılarak taraflar arasında egemenliğinin kararlaştırılabileceği kabul edilmiştir. Bu zımni kabulün Yunanistan tarafından fiili durumlar yaratılarak ihlal edilmekte oluşu Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir krizi doğurabilir.

Bu süreç içerisinde zaman zaman ulusal gazetelerde yayınlanan haberlerde Yunanistan'ın egemenliği devredilmemiş adalarda iskan faaliyetlerini hızlandırmış olduğu bildirilmektedir. Bu tür haberler ulusal kamuoyunun egemenliği devredilmemiş adalar konusuna ilgisini çekmeye yaramakla beraber haber içeriklerinin de ulusal tezlerimize ve meşruiyetine zarar vermemesi, doğru kaynaklara dayanması gerekir. Örneğinzaten Yunanistan'ın egemenliğinde olan ve üzerinde herhangi bir hak iddiamızın bulunmadığı/bulunmayacağı adalardaki iskan faaliyetleri ile egemenliği devredilmemiş adalar üzerinde yürütülen faaliyetler karıştırılmaktadır. Bunun nedenlerinden biri de sözkonusu ada, adacık, kayalıkların isimlerinin farklı kaynaklarda (harita, antlaşma, belge ve yerel karşılıkları dolayısıyla) karıştırılmasıdır. Tarihsel süreç içerisinde egemenlik farklılıkları da dikkate alınırsa toprak parçalarının/adaların isimlerinde de değişikliğe gidilmiş, ülke devirlerine esas olan belgelerdeki isimlerden bazıları değişmiş, unutulmuştur. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırabilmek için ulusal düzlemde ayrıntılı bir çalışmanın ihtiyacı duyulmaktadır. 

Aşağıdaki bilgiler http://www.geonames.org/ sitesinden derlenerek eklenmiştir.


ITALY AND TURKEY

Convention for the Delimitation of the Territorial Waters between the Coasts of Anatolia and the Island of Castellorizo.
Signed at  Ankara, January 4, 1932.
 
Article I.
The Italian Government recognises the sovereignty of Turkey over the following islets: Volo (Çatal-Ada), Ochendra (Uvendire), Fournachia (Furnakya), Kato Volo (Kato- volo), Prassoudi (Prasudi) (south-east of Catovolo). The islets of Tchatallota, Pighi, Nissi-Tis-Pighi, Agricelia reef, Proussecliss (rock), Pano Makri, Kato Makri (including the rocks), Marathi, Roccie Voutzaky (Rocci Vutchaki), Dacia (Dasya), Nissi-Tis Dacia, Prassoudi (north of Dacia), Alimentarya (Alimentaria), Caravola (Karavola).
Article 2.
The islet of Kara-Ada, situated in the Bay of Bodrum, shall likewise belong to Turkey.

 

 
Antlaşmada Kullanılan İsim Alternatif İsimler Enlem Boylam
Volo (Çatal-Ada)  Volo        
Volos Island        
Xenagorae Island        
Yılan Ada
 36°12'53.37"K  29°21'16.58"D
Ochendra(Uvendire) -    
Fournachia (Furnakya) -    
Kato Volo (Katovolo)    36°11'9.13"K  29°53'17.36"D
Prassoudi (Prasudi)   Öksüz Adası        
Prason Island        
Prassoudi        
Prasudi        
Ufakada        
Vrachonisída Práso
 36°10'50.03"K  29°26'50.96"D
The islets of Tchatallota  Catulata        
Tchatallota        
Tsatallota Adaları
 36° 9'44.99"K 29°37'42.98"D
Pighi Heybeli Adası        
Nisída Pigí        
Pighi        
Pighi Ada        
Sulu Adası
 36° 9'40.91"K  29°37'31.85"D
Nissi-Tis-Pighi Bayrak Adası        
Küçük Pighi Ada        
Nissi-Tis-Pighi
 36° 9'30.86"K  29°37'16.75"D
Agricelia reef Agricelia Reef        
Agrioelia Rock
36° 9'28.82"K  29°37'27.47"D
Proussecliss (rock) Besmi Adası        
Prasoudhi        
Proussecliss        
Proussecliss Rock        
Prussekli        
Vrachonisída Prouseklís
 36° 9'2.89"K  29°36'57.98"D
Pano Makri Büyük Makri Ada        
Kovak Adası        
Kovan Adası        
Nisída Áno Mákri        
Pano Makri
 36° 9'10.83"K  29°37'30.42"D
Kato Makri(including the rocks)  Kato Makri        
Kovanlı Adası        
Küçük Makri Ada
 36° 9'10.83"K  29°37'30.42"D
Marathi  Gürmenli Adası        
Körmenli Adası        
Marathi        
Marathi Island        
Vrachonisída Marádi
 36°11'5.52"K  29°32'56.66"D
Roccie Voutzaky (Rocci Vutchaki)  Gürmenli Kayaları        
Roccie Voutzaky        
Roccie Vutzachi        
Rocci Vutchaki        
Rocci Vutzaki        
Roski Vucki        
Voutzaki Rocks        
Vráchoi Voutsákia
 36°10'8.29"K  29°33'28.40"D
Dacia (Dasya) Dacia        
Dash Island        
Dasi Island        
Dasya        
Sarıada        
Sarıoda Adası        
Sarıod Adası        
Sariot Adası        
Vrachonisída Dasiá
 36° 8'4.25"K  29°39'33.57"D
Nissi-Tis Dacia  Başak Adası        
Busak Adası        
Nissi-Tis-Dacia
 36° 7'56.42"K  29°39'2.29"D
Prassoudi (north of Dacia)  Güvercin Adası        
Güvercinli Adası        
Prassoudi        
Vrachonisída Prasoúda
 36° 8'37.63"K  29°39'20.67"D
Alimentarya (Alimentaria)  Akintı Adası        
Alimentaria        
Alimentarya        
Alimeteria Island        
İçada
 36° 8'19.73"K  29°45'14.03"D
Caravola (Karavola) Kekova Adası   36°11'9.13"K 29°53'17.36"D

 

Gt News

BELGELER

Ege'de Statü Kuran Antlaşmalar Adaların Statüsüne İlişkin Hukuksal Metinler Mektuplaşmalar CBM Süreci Anlaşmaları Türkiye... [More...]

BERN AGREEMENT BETWEEN TURKEY AND...

BERN AGREEMENT BETWEEN TURKEY AND GREECE (11 November 1976) 1 . The two parties agree that the negotiations shall be frank, thoroughgoing and... [More...]

Report Outlining the Suggested...

Report Outlining the Suggested Confidence Building Measures and Crisis Avoidance Measures Proposed by the CBMs Working Group Introductory... [More...]

İndirilebilir Yeni Yayınlar

Oct.13
Kıbrıs Sorunu, Müzakereler ve Türkiye'nin Açmazı
May.12
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti Arasında Akdolunan İkamet, Ticaret ve Seyrüsefain Mukavelenamesi
Apr.12
1 Kasım 1973 Tarihli Resmi Gazete
1 Kasım 1973 Tarih ve 14699 Sayılı Resmi Gazete
Apr.12
18 Temmuz 1974 Tarihli Resmi Gazete
18 Temmuz 1974 Tarih ve 14949 Sayılı Resmi Gazete / TPAO'ya Türk Kıta Sahanlığında Pe...
Apr.12
22 Ekim 1973 Tarihli Resmi Gazete
22 Ekim 1973 Tarih ve 14693 Sayılı Resmi Gazete / Türk kıta sahanlığında petrol arama...
Apr.12
The Speech by Makarios Delivered before the UN Security Council on 19 July 1974
The Speech by Makarios Delivered before the UN Security Council on 19 July 1974

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.